Featured News

संत तुळसापुरी महाराज यांचा संजीवन सोहळा उत्साहात संपन्न
संत तुळसापुरी महाराज यांचा संजीवन सोहळा उत्साहात संपन्न
शेतक-यास लुटणारे आरोपी जामखेड पोलीसांकडुन 24 तासात जेरबंद-गुन्हा केल्याची दिली कबुली
शेतक-यास लुटणारे आरोपी जामखेड पोलीसांकडुन 24 तासात जेरबंद-गुन्हा केल्याची दिली कबुली
कर्जत जामखेड तालुक्यामध्ये पिक कापणीनंतरचे शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे मिळणार
कर्जत जामखेड तालुक्यामध्ये पिक कापणीनंतरचे शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे मिळणार
प्रा.सचिन सर गायवळ यांच्यावतीने आषाढीवारी निमित्ताने (धाकटी पंढरी) धनेगाव येथे जाण्यासाठी खर्डा व नान्नज येथून भाविकांसाठी मोफत बस सेवा उपलब्ध.. भाविक भक्तांनी दर्शन घेण्यासाठी बससेवेचा लाभ घेण्याचे मित्र मंडळाच्या वतीने आवाहन …
प्रा.सचिन सर गायवळ यांच्यावतीने आषाढीवारी निमित्ताने (धाकटी पंढरी) धनेगाव येथे जाण्यासाठी खर्डा व नान्नज येथून भाविकांसाठी मोफत बस सेवा उपलब्ध.. भाविक भक्तांनी दर्शन घेण्यासाठी बससेवेचा लाभ घेण्याचे मित्र मंडळाच्या वतीने आवाहन …

Health

विशालगड घटनेचा जामखेड मुस्लिम बांधवाकडून निषेध…
विशालगड घटनेचा जामखेड मुस्लिम बांधवाकडून निषेध…

विशालगड घटनेचा जामखेड मुस्लिम बांधवाकडून निषेध…

कर्जत चे उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील तसेच तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन…

घटनेची चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची केली मागणी !

जामखेड प्रतिनिधी –

१४ जुलै २०२४ रोजी छ. शिवाजी महाराज यांची राजधानी असलेले विशालगड या गडासमोरील काही अतिक्रमण झालेले असल्याचा आरोप काही जणांनी केलेले होते.अंदोलन करताना घटनात्मक लोक व लोकशाही मार्गाने शांततामय रितीने अंदोलन केले जावे अशी रचना भारतीय राज्यघटने मध्ये तरतुद केलेली आहे. परंतु अंदोलन करण्या अगोदर त्याची प्रशासनास कल्पना देउन व जी काही तथाकथीत अतिक्रमने होते असे अंदोलन करत्यांचे म्हणणे होते गजापुर हे गाव आहे या गावाचा अंदोलाकाच्यां म्हणण्या नुसार विशालगडावरील तथाकथीत अतिक्रमणाचा काहीएक अर्था संबंध नसताना त्यांनी विशालगडावर जान्या ऐवजी/विशालगड उंचावर असल्यामुळे या उंचीचे मार्गाने गडाकडे प्रयान करण्या अगोदर विशालगडाच्या पायथ्या लगत असलेले गजापुर वर हल्लाबोल केला. गावातील रहीवाशी असलेले मुस्लिमांची घरे घरातील वस्तु गाडया तसेच धारमीक पुस्तक पवित्र कुरान या सर्वांची नासधूस केली घरांची तोड फोड केली याच्यावरच ते थांबले नाहीतर त्यांनी घरात असणारे मांनसे, स्त्रिया, लहाण मुले व जे जे समोर येथिल त्या संर्वाचर हल्ला चडविला त्यांना अमाणुश रित्या मारहाण केली.

या नंतर ते गजापुर येथे वरील प्रकार करूण विशालगडावर पोहचले व तेथे ही असल्याले दुकानांची तोडफोड केली गडावर असलेले पुरातन धार्मीक स्थळ / मशिद व दरगाह याची ही विटंबना केली मशिद तोडुन मशिदी मधील पवित्र कुरान जाळण्यात आले मशिदीत असलेले जयनमाज जाळण्यात आले मशिदीत असलेले मेमबर तोडण्यात आले.सर्व प्रकार चालु असताना प्रशासनाने मा. जिल्हाधिकारी व मा. जिल्हा पोलीस अधिक्षक कोल्हापुर यांनी जो बदोबस्त अंदोलनासाठी दिलेला होता तो अतिशय तुटपुंजा व थोडा होता.खाली गजापुर गावात घरांची मोडतोड व हल्ला केल्याची माहिती या तुटपुंजा बंदोबस्ता पैकी काही प्रशासकीय कर्मचा-यांना प्रशासनास तसेच मा. जिल्हाधिकारी यांना देउन ही त्यांनी पुरेसा व था अंदोलोकांना आवर घालण्यासरखा पुरेसे सक्षम अधिकारी व पुलिस यंत्रना पाठवले नाहीत त्यामुळे हलगर्जीपणा करण्यात आला आहे.
ही परिस्थिती जिल्हा प्रशासनाकडुन झालेली हायगाई ही अजानतेपणे झालेली नाही तर ती जानीवपुर्वक झाल्याची दिसुन येते दुस-या शब्दात या जिल्हा प्रशासकीय यंत्रनेवर कुटलातरी अनुचित दबाव असल्याचे उघड उघड दिसुन येते.नंतर गुन्हेदाखल केलेले असल्याची बातमी वर्तमान पत्रात आलेली आहे पंरतु कार्यवाई अदयाप कोणावरही केलेली नाही.आता नव्याने भारतीय न्याय संहिता तसेच भारतीय नागरीक सुरक्षा कायदा १ जुलै २०२४ पासून अमलात आलेला असुन या काय‌द्यामध्ये मॉबलिचीग गुन्हा या विरुध्दात गुन्हा नोंदनेची व मोठे शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. आणि जिल्हा पोलीस अधिक्षक कोल्हापुर यांनी या मॉवलिंचीग कायदया अंतर्गत गुन्हे या अंदोलंका विरुध्दात नोंदवुन त्यांना आटक करूण पुढील प्रोसेजर करणे अवशक असताना ते करणेस चुकलेले आहे.या अंदोलकांनी मुस्लिम समाजाचे पवित्र मशिद, दरगाह तसेच पवीत्र कुरानाची जाळ पोळ केली म्हणुन समस्त मुस्लिम समाजाच्या धारमीक भावना दुखावले असुन त्यांअतर्गत ही संबंधीत अंदोलकांनवर गुन्हे दाखल होणे अवशक आहे.

नव्या कायद्यानुसार जातीगत करणे व दंगल करणे जातीमध्ये देश पसरवणे या साठी नव्याने देश द्रोहाचे कलम लावुन गुन्हा दाखल करणे जरूरीचे आहे.वरील सर्व परिस्थिती पहाता आम्ही जामखेड तालुक्यातील सर्व मुस्लिम समाज या निवेदना द्वारे मागणी करत आहोत मुस्लिम समाजाच्या धार्मीक भावना दुखुन पवित्र ग्रंथ कुरान तसेच मशिद व दरगाह तोडफोड केली म्हणून त्या अदोलकाविरोध्दात गुन्हे दाखल व्हावे. कलमाअंतर्गतही तसेच फौदारी पात्र कट कारस्थान करूण सरळ जातीय द्वेशातुन देशद्रोही अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा
तसेच वकिल संघटनेचे अध्यक्ष शमा हाजी यांनी ही आपले मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले की, अतिक्रमण काढण्यायाच्या नावाखाली जी हमले झाले.

आपले जे द‌र्गा आहे, जयनमाजआहे, मस्जिद आहे, कुराण आहे, याची जी तोडफोड झाली आहे. जाळपोळ झाली आहे. यामुळे आमचे मन दुखवली गेली आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व मुस्लिम बांधवांनच्या ज्या भावना दुखवल्या गेल्या आहे. म्हणून आम्ही सर्व मुस्लीम बांधव यांचा निषेध करीत आहोत. हे जे झाले आहे ते चुकीच्या मार्गाने झाले आहे. अतिक्रमण काढण्याची जी यंत्रणा आहे ते त्याना माहिती नाही का?आपल्याला कायदा हातात घेऊन अतिक्रमण काढण्याचा अधिकार त्याना दिला कोणी दिला? तसेच आपल्या हाताने अतिक्रण काढण्याचा अधिकार जुन्या कायद्यात पण दिले नाही व नवीन कायदा पण दिले नाही.याउलट नवीन कायदे अतिशय कडक झालेले आहे.

त्यानी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार यांना माहिती दिली पाहिजे होती पूर्ण पणे कायदे चे चिंधड्या उडविले गेले आहे.बऱ्याच मुस्लिम बांधवांच्या घराची तोडफोड करण्यात आली आहे या ठिकाणी कुठे तरी पाणी मुरले आहे.तरी प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

यावेळी मुस्लिम पंच कमिटी चे अध्यक्ष अझहरोद्दीन काझी, नाझीमभाई काझी, सय्यद हाजी मंजूर, अँड शमा हाझी कादर, सय्यद इस्माईल (ग्रा.पं. सदस्य), सय्यद मुक्तार (जनता टेलर), इमरान रफिक कुरेशी, आबेद खान साहब, परवेज खान (राजू भाई), सय्यद जावेद इब्राहिम (बारूद), शेरखान भाई, शकीलभाई काझी,नय्युम भाई सुभेदार (ता. अ. प्रहार,), शाकीर आयुब पठाण, तोफिक मुनवर पठाण, सय्यद सैफअली फायकअली, वसीम बशीर शेख आदी मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Анлим Казино Мобильная Версия Официальный Сайт Unlim Casino
Онлайн Казино Анлим Зеркало Казино Unlim Личный Кабинет Регистрация Игровые Автоматы
संत तुळसापुरी महाराज यांचा संजीवन सोहळा उत्साहात संपन्न
संत तुळसापुरी महाराज यांचा संजीवन सोहळा उत्साहात संपन्न

Economy

food processing unit अन्न प्रक्रिया उद्योजक होण्याची सुवर्णसंधी
food processing unit अन्न प्रक्रिया उद्योजक होण्याची सुवर्णसंधी

food processing unit  सध्या कार्यरत असलेल्या सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार वाढविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच नविन अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरु केली आहे.  या योजनेंतर्गत उद्योग उभारण्यासाठी वैयक्तिक व गटासाठी १० लक्ष रुपये अनुदान तर कोणत्याही गट किंवा  कंपनीला सामाईक पायभुत सुविधांच्या (CSC) उभारणीसाठी  प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि जास्तित जास्त ३ कोटी पर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत १७५ लाभर्थ्यांना ५ कोटी रुपये कर्ज मंजुर करण्यात आले असुन काही उद्योगही उत्तम प्रकारे सुरु झाले आहेत.

वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग

वैयक्तिक मालकी भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खासगी कंपनी, यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंत अनुदानाचा  लाभ देण्यात येतो.

सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगाना लाभ (सामाईक पायाभुत सुविधा)

शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्थांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि जास्तीत जास्त तीन कोटींपर्यंत अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.

मार्केटींग व ब्रॅंडिंग यासाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के, कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात आलेली आहे.

बीज भांडवलग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गटातील सदस्य, गट, त्यांचे फेडरेशन यांना लहान मशिनरी खरेदी करण्यासाठी व खेड ते भांडवल म्हणून प्रत्येक सदस्य कमाल चाळीस हजार रुपये व स्वयंसहाय्यता गटाला कमाल चार लाख रुपये देण्यात येते.

काय आहे योजनेचा उद्देश?

अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढवून उत्पादनांचे ब्रॅंडिंग व विपणन अधिक बळकट करून संघटित साखळीशी जोडणे, सामाईक प्रक्रियासुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्मउद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे हेप्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न  प्रक्रिया उद्योग योजनेचा उद्देश आहे.

कोठे संपर्क करावा

केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेण्यासाठीइच्छुकांनी केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. तसेच अधिक माहितीसाठी जवळील कृषी विभागाच्या कार्यालयांशी संपर्क साधता येईल.

कोणते अन्नप्रक्रिया उद्योग

दूध प्रक्रिया : खवा, बर्फी, पेढे, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, ताक, दही, तूप,

लस्सी.

■ मसाले प्रक्रिया : चटणी मसाला, कांदा-लसूण मसाला, मालवणी मसाला,मटण-चिकन मसाला, गोडा मसाला, शेंगदाणा चटणी, खोबरे चटणी, कारल्याची चटणी, जवसाची चटणी.

■ पालेभाज्या व फळे प्रक्रिया : आंबा, सिताफळ, पेरु, सफरचंद, आवळा,मोसंबी, लिंबू, चिंच, बोर, जांभूळ इत्यादीपासून प्रक्रिया उद्योग, जाम, जेली,

आईस्क्रीम, रबडी, काजू, बदाम, पिस्ता, बेदाणा, ड्रायफ्रूट इत्यादी रेडी टू इट

प्रक्रिया अंतर्गत येणारे सर्व खाद्यपदार्थ पॅकिंग ब्रॅंडिंगसह सर्व प्रकारची फळे तसेच सर्व प्रकारच्या पालेभाज्या प्रक्रिया उद्योग यात येतात.

■ तेलघाणा प्रक्रिया : शेंगदाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, बदाम व सर्व

प्रकारची तेल उत्पादने.

■ पावडर उत्पादन प्रक्रिया: काश्मिरी मिरची, लवंगी मिरची, स्पेशल मिक्स,

ज्वारी, गहू, मिरची, धना, जिरे, गूळ, हळद.

■ पशुखाद्य निर्मिती : मक्का चुनी, गहू आटा, सरकी पेंड, गोळी पेंड, भरड धान्य

इत्यादी.

■ कडधान्य प्रक्रिया : हरभरा व इतर डाळी (पॉलिश करणे), बेसन तयार करणे

इत्यादी.

■ राईस मिल : चिरमुरे, तांदूळ, पोहा प्रक्रिया इत्यादी.

■ बेकरी उत्पादन प्रक्रिया: बिस्कीट, खपली गहू बिस्कीट, मैदा बिस्कीट,नानकटाई, क्रीमरोल, म्हैसूर पाक, केक, बर्फी, खारी, टोस्ट, ब्रेड, बनपाव, शेव, फरसाण, चिवडा, भडंग, केळी चिप्स, बटाटा चिप्स, फुटाणे, चुरमुरे.

राज्यातील बसस्थानकांचे विमानतळांप्रमाणे अद्ययावतीकरण – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
राज्यातील बसस्थानकांचे विमानतळांप्रमाणे अद्ययावतीकरण – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील खासगी बस अपघातातील जखमींचे मुख्यमंत्र्यांनी केले सांत्वन
जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील खासगी बस अपघातातील जखमींचे मुख्यमंत्र्यांनी केले सांत्वन

Latest News

विशालगड घटनेचा जामखेड मुस्लिम बांधवाकडून निषेध…

विशालगड घटनेचा जामखेड मुस्लिम बांधवाकडून निषेध... कर्जत चे उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील तसेच तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन... घटनेची चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची...

Анлим Казино Мобильная Версия Официальный Сайт Unlim Casino

"Официальный сайт Анлим казино - мобильная версия и все особенности игры"Современные тренды в виртуальных играх открывают новые горизонты для любителей азартных развлечений. Мобильные приложения, предоставляющие...

Онлайн Казино Анлим Зеркало Казино Unlim Личный Кабинет Регистрация Игровые Автоматы

Все о Анлим онлайн казино - зеркало, личный кабинет, регистрация и игровые автоматыДобро пожаловать в мир, где азарт встречает высокие технологии и развлечения! Здесь каждый...

संत तुळसापुरी महाराज यांचा संजीवन सोहळा उत्साहात संपन्न

संत तुळसापुरी महाराज यांचा संजीवन सोहळा उत्साहात संपन्न जामखेड प्रतिनिधी, जामखेड : जामखेड नगरपरिषदेच्या हद्दीतील भुतवडा गावात आषाढी एकादशीच्या दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी संत श्री तुळसापुरी...

शेतक-यास लुटणारे आरोपी जामखेड पोलीसांकडुन 24 तासात जेरबंद-गुन्हा केल्याची दिली कबुली

शेतक-यास लुटणारे आरोपी जामखेड पोलीसांकडुन 24 तासात जेरबंद-गुन्हा केल्याची दिली कबुली .............................................................................. जामखेड प्रतिनिधी, दिनांक 15.07.2024 रोजी सायंकाळी-18.00 वा चे सुमारास फिर्यादी नामे -विकास दत्तू...